English | دری

Tag "مالیات"

Back to homepage

بحث وزیران مالیه و امور داخله در مورد طرح پولیس گمرکات

وزیران مالیه و امور داخله در مورد طرح پولیس گمرکات بحث و گفتگو نمودند. در این دیدار که معینان وزارت های مالیه، امور داخله و عدلیه نیز حضور داشتند بحث پیرامون نحوه ی کار کار پوليس گمرکات، صلاحیت های آنها،

ادامه مطلب

تدویر ورکشاپ در مورد اجرای بودجه برای واحد های بودجوی دولت

ریاست عمومی بودجه برای سهولت آفرینی در اجرای بودجه و بعضی تغیرات در تطبیق بودجه، ورکشاپ دو روزه را به تاریخ 20 و 21 جدی 1393 در هوتل انترکانتنینتال دائر نمود. در این ورکشاپ رییس عمومی بودجه ضیاءالرحمن حلیمی، مسئولین

ادامه مطلب

مجلس نمایندگان: شرکت های خارجی باید مالیات خویشرا پرداخت نمایند

ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواسته است قبل از این که شرکت های خارجی این کشور را ترک کنند، مالیه آنها را تصفیه حساب نماید. برخی شرکت های خارجی به عدم پرداخت مالیات شان متهم اند. مجلس نمایندگان

ادامه مطلب