English | دری

Tag "مارک تونز، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا"

Back to homepage

حمایت امریکا از شمولیت هند در توافق نامۀ بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان

ایالات متحدۀ امریکا از درخواست کابل مبنی بر شمولیت هند در توافق‌نامۀ بازرگانی و ترانزیتی با پاکستان اعلام حمایت کرده‌است. مارک تونز، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا می گوید که این کشور از روابط محکم بازرگانی در منطقه پشتی‌بانی نموده و

ادامه مطلب