English | دری

Tag "كمك هاي مالي امريكا به پاكستان"

Back to homepage

امريكا كمك هاي اقتصادي و نظامي خويش به پاكستان را از حالت تعليق آزاد ساخت

در آستانه ي سفر نواز شريف صدر اعظم پاكستان به واشنگتن، ايالات متحده امريكا كمك هاي مالي اش به پاكستان را آزاد ساخت. كمك هاي اقتصادي و نظامي امريكا به پاكستان بعد از تيره گي روابط بين دوكشور در سال

ادامه مطلب