English | دری

Breaking News

Tag "كافى شاپ در غزنى"

Back to homepage

ایجاد اولین کافی شاپ برای بانوان توسط یک زن در شهر غزنی

کافی شاپ زرین اولین کافی شاپ در عزنی می‌باشد که برای بانوان ایجاد شده است، این کافی شاپ با هزینه ۴ هزار دالر امریکای بنا شده و تمام کارمندان آن زنان میباشند. معصومه رویش بنیانگذار اين کافی شاپ زرین می‌باشد.

ادامه مطلب