English | دری

Tag "فیروزالدین فیروز"

Back to homepage

تعهد همکاری قرغزستان در بخش صحت با افغانستان

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه کشور با سفیر کبیر کشور قرغزستان در افغانستان کارش دیدار نمود. هدف از این دیدار ایجاد همکاری بین دوکشور، وهمچنان بحث وتبادل نظر روی موضوعات مورد علاقه دوطرف بود، که وزارت صحت عامه موضوعات ذیل

ادامه مطلب

بحث بالای یک سیستم موثر برای ده سال آینده در راستای نحوه عرضه خدمات صحی برای بهبود صحت مادران و اطفال

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه ای به منظور بحث روی بهبود وضعیت خدمات صحی در کشور دایر گردید. در این جلسه که قبل از ظهر امروز در ارگ دایر شد و در آن داکتر فیروزالدین

ادامه مطلب