English | دری

Tag "فراه"

Back to homepage

برگزاری جشنواره انار در ولایت فراه

برای اولین بار جشنواره حاصلات انار در ولایت فراه برگزار گردید ودر این جشنواره محصولات انار ولایت فراه به نمایش گذاشته شده بود. باغداران درولایت فراه از برگزاری این جشنواره استقبال نمودند و اکثر باغداران از نبود بازار برای فروش

ادامه مطلب

فراه: 12 کیلو مترسرک پس ازساخت و جغل اندازی به بهره برداری سپرده شد

یک جاده در ولایت فراه پس از ساخت و ساز و جغل اندازی مورد استفاده عام قرار گرفت این جاده که به طول 12 کیلومتر و پنهای شش متر میباشد هشت قریه با ولسوالی پشت کوه قلعه کاه وصل نموده

ادامه مطلب