English | دری

Tag "فابریکه های افغانستان"

Back to homepage

قرار است دو فابریکه بزرگ تولید رُب و مربا در کشور تاسیس شوند

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام نمود که قرار است دو فابریکه بزرگ تولید مربا و رُب بادنجان رومی به هزینه مجموعی ۲۵.۳ میلیون دالر امریکایی در کابل و ننگرهار تاسیس شوند. در خبرنامهٔ این وزارت آمده است که

ادامه مطلب