English | دری

Tag "فابریکه ذوب آهن کابل فولاد در ولایت هراتپ"

Back to homepage

فابریکه ذوب آهن کابل فولاد مسدود میشود

فابریکه ای ذوب آهن کابل فولاد که یکی از بزرگتری فابریکه های ذوب آهن در ولایت هرات میباشد و کمتر از یکسال از فعالیت این فابریکه میگذرد بخاطر تمدید نشدن ویزه کارمندان خارجی این فابریکه فعالیت خویش را در ولایت

ادامه مطلب