English | دری

Tag "غضنفر گروپ"

Back to homepage

قرار است دفتر نماینده‌گی غضنفر بانک در بندر چاه‌بهار افتتاح شود

قرار است به منظور ایجاد سهولت در دادوستد میان ایران و افغانستان، دفتر نماینده‌گی غضنفر بانک در بندر‌چاه‌بهار ایران افتتاح شود.  چند پیش غضنفر بانک برای فعالیت در بندر چاه‌بهار، به بانک مرکزی ایران درخواست داده بود که این درخواست

ادامه مطلب

سرمایه گذاری ٨٩ ميليون دالرى شرکت غضنفر گروپ در پروژه برق گازی مزار شریف

شرکت «غضنفر گروپ» بالای پروژه‌ی برق گازی مزار شریف، ۸۹ میلیون دالر سرمایه گذاری میکند. ظرفیت مجموعی این پروژه ۵۹ میگاوات برق است که سبب افزایش سی درصد تولید برق در افغانستان میشود. وزارت مالیه افغانستان نیز از سرمایه گذاری

ادامه مطلب

امضای قرارداد تولید ۵۰ میگاوات برق از منابع گاز

وزارت انرژی و آب کشور امروز پنجشنبه، ۱میزان قرارداد تولید ۵۰ میگاوات برق از گاز مزار را با شرکت خصوصی غضنفر گروپ امضا می کند که از طریق آن با استفاده از منابع طبیعی افغانستان، در حوزه گازی شبرغان انرژی

ادامه مطلب

آغازبکار مجدد پالایشگاه مواد نفتی غضنفر گروپ در مزارشریف

پالایشگاه مواد نفتی غضنفر گروپ پس از مدت 4 ماه تعلیق کاری مجدداً به فعالیت آغاز نمود. این پالایشگاه روز گذشته طی یک محفل رسمی که در آن عطا محمد نور والی بلخ و مزمل شینواری معین وزارت تجارت و

ادامه مطلب

تصفیه گاه نفت غضنفر گروپ مهرلاک میشود

رئیس دفتر معاون رئیس جمهور گفته است که در گام نخست پالایشگاه نفت غضنفر برای بررسی مهر لاک میگردد. به گفته عباس بصیر معاون کریم خلیلی تما م مواد که در تصفیه گاه های غضنفر وجود دارند، مهرلاک میشوند تا

ادامه مطلب

اتاق تجارت : وارد کننده گان تیل ادعا دارند که غضنفر گروپ توان تصفیه نفت در داخل کشور را ندارد

اتاق تجارت افغانستان از فیصله شورای وزیران انتقاد مینماید و بلند بودن تعرفه ها و فیس لابراتوار را عوامل افزایش نرخ تیل و کاهش واردات عنوان مینماید. خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در

ادامه مطلب