English | دری

Breaking News

Tag "ظرفیت های تولیدی و تکثیری نهال"

Back to homepage

آغاز کار اعمار کانال های آبیاری فارم گذر گاه

ریاست عمومی منابع طبیعی وپروژه کمربند سبز کابل کار اعمار کانال های آبیاری فارم گذر گاه را بمنظور جلوگیری از ضایعات آب، تقویه ظرفیت های تولیدی و تکثیری نهال آغاز کرد. محمد رفیع قاضی زاده، رئیس عمومی منابع طبیعی حین

ادامه مطلب