English | دری

Tag "صنعت گردشگری"

Back to homepage

زیان 18 میلیارد دالری صنعت گردشگری آمریکا

در روزنامه “یو اس ای تودی” آمده است که فرمان اجرایی تازه ضد مهاجرتی دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در ماه مارچ، ممکن است زیان های سنگینی بالغ بر 18 میلیارد دالر در 2 سال آینده به صنعت گردشگری این

ادامه مطلب