English | دری

Breaking News

Tag "صحت حیوانی و خدمات مالداری"

Back to homepage

واکسین مواشی مالداران ولایت فراه به صورت رایگان

آمریت صحت حیوانی و خدمات مالداری ریاست زراعت ولایت فراه در کمپاین مبارزه علیه امراض حیوانی، به تعداد 77200 دوز واکسین بروسلوز (زینوز) را برای تعداد 65200 رائس بز وگوسفند و به تعداد  12000 راس گاو تطبیق نمودند. این کمپاین

ادامه مطلب