English | دری

Tag "شهر دوبی"

Back to homepage

برگزاری نمایشگاه معادن در دوبی

نمایشگاه معادن با اشتراک میر احمد جاوید سادات معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم در نمایشگاه معادن، نماینده گان کشورهای آسیای مرکزی، جنوبی، شمالی و آفریقا، در شهر دوبی برگزار گردید. در این نمایشگاه معین پالیسي و

ادامه مطلب

تدوير جلسه آمادگي پروژه ترانس- هندوكش در شهر دوبی

محمود بليغ وزير فوايد در راس يك هيات بلند پايه تخنيكي، در جلسه آمادگي پروژه ترانس- هندوكش در شهر دوبي كشور امارات متحده عربي كه به طور مشترك از سوي وزارت فوايد عامه و بانك جهاني داير شده است، اشتراك

ادامه مطلب