English | دری

Tag "شهر جدید کابل"

Back to homepage

افتتاح کار عملی پروژه شهر جدید کابل

کار عملی پروژه شهر جدید کابل با حضور محمداشرف غنی رییس جمهوری کشور، سفیر جاپان در کابل و برخی مقامات بلند‌پایه دولتی در مراسمی که روز شنبه (25 سنبله) در ارگ برگزار شد، افتتاح گردید. ابتدا الهام عمرهوتکی رییس عمومی

ادامه مطلب

امضای تفاهم نامه همکاری میان بورد مستقل انکشاف شهر جدید و وزارت تجارت و صنایع

تفاهم نامه همکاری در مقاطع مشترک وظیفوی میان وزارت تجارت و صنایع و بورد مستقل انکشاف شهر جدید کابل به امضا رسید. در نخست محمد یوسف پشتون سرپرست بورد مستقل انکشاف شهر جدید کابل،  مزمل شینواری سرپرست و معین تجارتی

ادامه مطلب

امضای توافق نامه میان وزارت امور زنان و ادارۀ انکشاف شهر جدید کابل

توافق نامۀ همکاری میان وزارت امورزنان و بورد مستقل انکشاف شهر جدید کابل با حضور داشت هیئت رهبری هر دو نهاد، توسط دکتور حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان و انجنیر غلام سخی حسن زاده رئیس ادارۀ انکشاف شهر جدید

ادامه مطلب