English | دری

Tag "شرکت های خصوصی"

Back to homepage

امضای قرار داد چهار پروژه انکشافی میان وزارت فوایدعامه و شرکت های خصوصی

قرار داد چهار پروژه انکشافی به ارزش بیشتر از 840 میلیون افغانی که از سوی بانک جهانی، کشور جاپان و حکومت افغانستان تمویل مالی می گردد، میان انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه و نمایندگان شرکت های خصوصی به امضا

ادامه مطلب

امضای قرار داد بازسازی 32 شبکه آبیاری در کابل

سند بازسازی 32 شبکه آبیاری به هزینه مجموعی آن به بیش از 313.8  میلیون افغانی، میان وزارت زراعت و مالداری با شرکت های خصوصی در کابل به امضا رسید. باز سازی هر شبکه آبیاری بگونه عصری باعث می شود تا

ادامه مطلب

امضای قرارداد چهار پروژه سرک سازی در ولایات کابل، میدان وردک، فراه و پروان

قرارداد اعمار چهار پروژه سرک در ولایات کابل، میدان وردک، فراه و پروان طی مراسمی بین انجنیر یما یاری سرپرست وزارت فواید عامه و مسؤلین شرکت های خصوصی به هزینه بیش از یک میلیارد افغانی به امضا رسید. پروژه هایی

ادامه مطلب

امضای قرارداد های بازسازی ۳۸ شبکه آبیاری در ده ولایت کشور

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری قرار داد های بازسازی ۳۸ شبکه آبیاری در ده ولایت کشور را به هزینه بیش از ۳۶۶ میلیون افغانی با شرکت های خصوصی امضاء کرد. اسد الله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری هنگام امضای

ادامه مطلب

امضای قرارداد بازسازى ۱۷ شبکۀ آبیاری

قرارداد بازسازى ۱۷ شبکۀ آبیاری به هزينۀ بیش از ۱۱۹ میلیون افغانی که از بودجه انکشافى وزارت زراعت پرداخت می شود، ميان وزارت زراعت مالداری و آبیاری و نماینده هاى شرکت های خصوصی امضا گرديد.  عبدالقدیر جواد معین مالی و

ادامه مطلب

امضای ۱۲ قرارداد انکشافی میان وزارت انکشاف دهات و شرکت های خصوصی

وزارت احیا و انکشاف دهات، ۱۲ قرار داد انکشافی را به ارزش بیش از ۶۵۰ میلیون افغانی با برخی از شرکت های خصوصی به امضا رساند. نصیر احمد درانی، وزیر احیا وانکشاف دهات امروز یکشنبه ( ۶حمل) در یک نشست

ادامه مطلب

گشایش هجدهمین نمایشگاه زراعتی و میله عنعنوی دهقان در بادام باغ کابل

هجدهمین نمایشگاه زراعتی کابل و میله عنعنوی دهقان با اشتراک برخی از اعضای کابینه، والی کابل، نماینده های مردم در شورای ملی، مهمانان خارجی، دهاقین و نماینده های شرکت های خصوصی در بادام باغ کابل گشایش یافت. اسد الله ضمیر

ادامه مطلب

امضای قرار داد ۱۳ پروژه سرک و آبرسانی

قرار داد ۱۳ پروژه سرک و آبرسانی به ارزش بیشتر از ۷۶۰ ملیون افغانی میان وزیر احیا و انکشاف دهات و شماری از شرکت های خصوصی به امضا رسید. برمبنای این قرار داد، زیاتر از (۳۷) کیلو متر سرک اسفالت

ادامه مطلب

امضای قرار داد اعمار ۳۲ پروژه انکشافی

قرار داد اعمار ۳۲ پروژه انکشافی به ارزش ۳۱۷ ملیون افغانی  میان وزیر احیا و انکشاف دهات کشور با نماینده گان شوراهای انکشافی قریه و شرکت های خصوصی به امضا رسید. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات متکی

ادامه مطلب

امضای قرارداد ۲۳ پروژه انکشافی میان وزارت انکشاف دهات و شرکت های خصوصی

نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات قرار داد ۲۳ پروژه انکشافی را به مصرف حدود ۵۰۴ ملیون افغانی را با نماینده گان شرکت های خصوصی امضا نمود. پروژه های متذکره شامل احداث ۱۱۹ کیلو متر سرک به شکل

ادامه مطلب