English | دری

Breaking News

Tag "شرکت برشنا،"

Back to homepage

امضای قرارداد سه پروژه برق رسانی در ولایت هرات

شرکت برشنا قرارداد سه پروژه برق رسانی برای ولسوالی های چشت، پشتون زرغون، اوبه و کرخ را با شرکت های قرار داد کننده امضاء کرد. وحیدالله توحیدی، سخنگوی ریاست برشنا روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک در مرکز اطلاعات

ادامه مطلب