English | دری

Tag "شاهراه كابل مزار شريف"

Back to homepage

وزارت فواید عامه:در کنار بازسازی شاهراه سالنگ راه های بدیل نیز ایجاد میگردد

مسئولان وزارت فواید عامه میگویند که بعد از اینکه شاهراه سالنگ بازسازی گردد تا دوسال دیگر ضرورت به بازسازی نخواهد داشت. مسئولان وزارت فواید عامه در کنار بازسازی شاهراه سالنگ که یکی از شاهراه های عمده و حیاتی میباشد از

ادامه مطلب