English | دری

Tag "سفر غنی به چین"

Back to homepage

رئیس جمهور احمدزی در جریان سفرش به چین، در نشست سرمایه گذاران و تاجران افغان و چینی شرکت خواهد کرد

داکتر محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بنابر دعوت رسمی شی جینگ پینگ رئیس جمهوری مردم چین شام امروز برای یک سفر چهار روزه در رأس یک هیات عالی رتبه دولتی عازم شهر بیجینگ پایتخت چین گردید. در

ادامه مطلب