English | دری

Tag "سرمایه گذاران افغان"

Back to homepage

پیشنهاد سرمایه گذاران افغان برای سرمایه گذاری در سکتورهوایی

مسوولان اداره مستقل هوا نوردی می گوید که شماری از سرمایه گذاران افغان برای سرمایه گذاری در سکتورهوایی پیشنهادهایی ارایه کرده اند. محمد شاه حبیبی، سخنگوی اداره مستقل هوا نوردی گفت: “ما درتمام شرکت ها ستندرد ها را عملی می

ادامه مطلب

برگزاری نشست تشبثات افغانستان

نشست تشبثات افغانستان به هدف همکاری بیشتر میان متشبثین خصوصی تشویق برای سرمایه گذاری بیشتر و جستجوی راه حل های مناسب برای چالش های موجود در این راستا، با حضور مقام های دولتی و اشتراک تعداد زیادی از تاجران و

ادامه مطلب

آموزش زنان در بخش محاسبه از سوی وزارت مالیه

وزارت مالیه کشور می‌گوید که با در نظر داشت اهمیت محاسبه در ادارات دولتی و غیر دولتی آنها در نظر دارند تا برای ۲۰۰ زن و دختر در مورد قوانین محاسبه معلومات ارائه نموده و آنهارا آموزش بدهند، که در

ادامه مطلب