English | دری

Tag "سبزی جات"

Back to homepage

راه اندازی برنامه آموزشی ساختن کمپوست برای زنانه در ولایت جوزجان

بخش باغچه های خانگی پروژه ملی باغداری و مالداری زون شمال برای شاملین جدید این بخش در یک برنامه سه روزه آموزشی طریق های ساختن کمپوست را آموزش داده است و قرار است برای خانم ها 16 نوع تخم سبزی

ادامه مطلب