English | دری

Tag "سازمان تجاری جهان"

Back to homepage

چرا سازمان تجارت جهانى شکست خورد

روبرتو ازویدو بعد از هفت سال کار به حیث رئیس عمومی سازمان تجارت جهانی (WTO)، جمعه گذشته از مقام خود برکنار شد. وی با سابقه کاری سیاسی و انجینیری باعث شد تا این سازمان را در حاشیه‌ی سقوط و در

ادامه مطلب