English | دری

Tag "زنان تجارت پیشه"

Back to homepage

شکایت زنان تجارت پیشه در هرات از کاهش بازار فروش تولیدات

شماری از زنان تجارت پیشه در هرات از کاهش بازار فروش تولیدات شان در این ولایت نا راضی بوده و می گویند که شرایط کنونی کشور، نا امنی و نبود ثبات سیاسی و امنیتی باعث رکود اقتصادی شده است. زنان

ادامه مطلب

ملاقات معاون دفتر در مورد پروژه پرموت USAID با وزیر امور زنان

دلبر نظری وزیر امور زنان به تاریخ 3 اسد با معاون دفتر USAID در دفتر کاری شان ملاقات نمود. نخست معاون USAID روی پروژه پرموت که یکی از پروژه های بزرگ ایالات متحده امریکا برای توانمندی زنان در افغانستان است

ادامه مطلب

کنفرانس گسترش جندر و توانمندی زنان در راستای اهداف پلان کاری ملی برای زنان افغانستان

کنفرانس گسترش جندر و توانمندی زنان در راستای اهداف پلان کاری ملی برای زنان افغانستان از سوی وزارت امور زنان به همکاری مالی و تخنیکی دفتر(jssp) با حضور  دلبر نظری وزیر امور زنان، معین های وزارت امور زنان، سلیمان کاکر

ادامه مطلب

تدویر ورکشاپ دو روزۀ دسترسی زنان به فرصت های انکشاف تجارت و تمویل اسلامی

جمن قرضه های کوچک افغانستان (AMA) ورکشاپ دو روزه را تحت عنوان “دسترسی زنان به فرصت های انکشاف تجارت و تمویل اسلامی” به همکاری وزارت امور زنان و کمک مالی و تخنیکی مؤسسۀ USAID/ FAIDA روز سه شنبه مؤرخ 25

ادامه مطلب

کنفرانس (زنان در تجارت) در کابل برگزار شد

فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان با همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و حمایت مالی سفارت اتحادیه اروپا در کابل، پروژه توسعه مارکیت های جدید و اتاق تجارت امریکا در افغانستان کنفرانس “زنان در تجارت” و همچنان یک نمایشگاه دو

ادامه مطلب

عدم موجودیت بازار برای فروش صنایع دستی زنان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در تازه ترین اقدام بازار فروش صنایع دستی زنان را در افغانستان مورد ارزیابی قرار داده اند و طبق تحقیق که در ولایات کابل و پروان صورت گرفته برای فروش صنایع دستی زنان بازار مناسب

ادامه مطلب