English | دری

Tag "زمین برای خانه های معلمین"

Back to homepage

توزیع نمرات زمین برای حدود یک هزار از معلمین در ولایت لوگر

مقامات در ولایت لوگر می گوید که بر اساس حکم رئیس جمهور، شانزده جریب زمین را برای خانه های معلمین اختصاص داده‌اند. محمد اکبر ستانکزی، رئیس معارف لوگر، در جریان توزیع نمرات به معلمین گفت: “این شهرک در ساحه شش

ادامه مطلب