English | دری

Tag "زلزله سنج"

Back to homepage

نصب دستگاه زلزله سنج در بدخشان از سوی اداره جیوساینس امریکا

در فیض آباد بدخشان نخستین دستگاه زلزله سنج نصب میشود، این دستگاه که از سوی اداره جیو ساینس ایالات متحده امریکا ایجاد و نصب میشود بالغ بر 100 هزار دالر امریکایی هزینه دارد که از سوی اداره جیو ساینس ایالات

ادامه مطلب