English | دری

Tag "زراعت در افغانستان ، وضیعت اقتصاد اقتصاد افغانستان ، فرصت های کاری در افغانستان"

Back to homepage

رئیس جمهور غنی با مسئولین تصدی های دولتی دیدار کرد

محمد  اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با مسئولین تصدی های دولتی بخاطر آماده سازی یک راهکار برای آینده، دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد و در آن وزیر مالیه نیز حضور داشت،

ادامه مطلب

جایگاه زراعت در اقتصاد افغانستان وچگونگی وضعیت اقتصاد و فرصت های کاری

در گزارش که از سوی بی بی سی نشر شده است جایگاه زراعت را در اقتصاد و اقتصاد افغانستان را چنین آمار گیر نموده است. تولید ناخالص داخلی افغانستان از حدود سه میلیارد دالر در سال ۲۰۰۲ به حدود ۲۰

ادامه مطلب