English | دری

Tag "زراعت، آبیاری و مالداری"

Back to homepage

برگزاری ورکشاپ اگاهی دهی از قانون آفت کشهای زراعتی

برنامه اگاهی دهی از قانون افت کشهای زراعتی برای ادویه فروشان زراعتی شهر کابل در فارم تحقیقاتی بادام باغ کابل برگزار گردید. در این برنامه ادویه فروشان زراعتی از نواحی شهر کابل، انجمن عرضه ادویه جات زراعتی و کارمندان وزارت

ادامه مطلب

امضای قرارداد های بازسازی ۳۸ شبکه آبیاری در ده ولایت کشور

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری قرار داد های بازسازی ۳۸ شبکه آبیاری در ده ولایت کشور را به هزینه بیش از ۳۶۶ میلیون افغانی با شرکت های خصوصی امضاء کرد. اسد الله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری هنگام امضای

ادامه مطلب

افتتاح کانال آبیاری داوطلب در ولسوالی انجیل ولایت هرات

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور بلند بردن سطح اقتصاد دهاقین از طریق کنترول، مصرف و پایین آوردن ضایعات آب، کانال داوطلب را در قریه سلیمان خیل ولسوالی انجیل ولایت هرات به بهره برداری سپرد. این کانال دارای 8

ادامه مطلب

اعمار 2800 سرد خانه کوچک و متوسط در سه ولایات کشور

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  موفق شده است در دوسال گذشته 2800 سردخانه پیاز و کچالو را به هزینه 18,5 میلیون دالر در ولایات بامیان، پروان و کابل اعمار و به بهره برداری بسپارد. از میان این سردخانه ها 156

ادامه مطلب

نصب و افتتاح ماشین ATM در محوطه وزارت زراعت

یک پایه ماشین ATM کابل بانک نو جهت سهولت اخذ معاش و جلوگیری ازضیاع وقت کارمنان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در محوطه این وزارت نصب و به بهره برداری سپرد. پیش از نصب این ماشین تمام کارمندان مرکزی که

ادامه مطلب

تهداب گزاری ذخیره گاه آب در ولایت غور

سنگ تهداب یک ذخیره گاه آب به منظور رشد زراعت و جلوگیری از ضایعات آب، از سویوزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مرکز ولایت غور گذاشته شد. این ذخیره گاه با ظرفیت 1900 متر مکعب و طول 800 متر کانال

ادامه مطلب

توزیع تخم سبزیجات برای 500 خانواده در ولایت لغمان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  برای 500 خانواده ولسوالی های  قرغه یی، علیشنگ و مرکز ولایت لغمان، بسته های تخم سبزیجات( بامیه، بادرنگ، رومی، مرچ) را توزیع نمود. برای هر خانواده 140 گرام تخم توزیع گردید. از این جمله برای

ادامه مطلب

برگزاری کورس های آموزشی برای مالداران ولایات پکتیکا و دایکندی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای مالداران ولایات پکتیکا و دایکندی برنامه آموزشی‌ پانزده‌روزه را در مورد چگونه‌گی تولید نسل و القاح مصنوعی حیوانات، در ریاست عمومی مالداری کابل برگزار کرد.  در این‌کورس به تعداد هفده‌تن از مالدارانِ ولایات نامبرده

ادامه مطلب

احداث 3400 باغچه خانگی در ولایت های شمال شرق

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 3400 باغچه خانگی را به منظور رشد زراعت، بلند بردن اقتصاد خانواده ها، سهم گرفتن بانوان در زراعت و بهتر سازی حالت تغذیه در خانواده ها، در زون شمال شرق کشور احداث و به دسترس

ادامه مطلب

آغاز کار احداث چهل فارم ماهی پروری در ولایت ارزگان

کار احداث چهل فارم ماهی پروری با ظرفیت 500 ماهی از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای باشنده های ولایت ارزگان آغاز گردید. هزینه ساخت این فارم ها بصورت مجموعی به  5، 17 میلیون افغانی می رسد که از

ادامه مطلب