English | دری

Tag "زراعت، آبیاری و مالداری"

Back to homepage

برگزاری پنجمین کنفرانس ملی زعفران در کابل

پنجمین کنفرانس ملی زعفران توسط نصیراحمد درانی سرپرست و نامزدوزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دیروز در در هوتل انترکانتیننتال کابل افتتاح گردید. توجه به معیاری‌سازی تولید زعفران، حمایت از سکتور خصوصی، تولید باکیفیت، بازاریابی، ایجاد تأسیسات زیربنایی، سرمایه‌گذاری روی

ادامه مطلب

بهره برداری یک کانال آبرسانی در ولایت لوگر

یک کانال آبرسانی به ارزش نزدیک به هژده میلیون افغانی در قریه سرخ آباد ولسوالی محمدآغه لوگر افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. انجنیر محمد دین مومند رییس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت لوگر گفت که این کانال به

ادامه مطلب

راه اندازی کنفرانس ملی اصلاح نسل و القاح مصنوعی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور آوردن بهبود در وضعیت مالداری، کنفرانس ملی اصلاح نسل و القاح مصنوعی راه اندازی نمود.  عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت گفت”: چگونگی القاح مصنوعی و اصلاح نسل، بررسی و راه

ادامه مطلب

افتتاح برنامه معلومات دهی از طریق تیلفون برای دهاقین

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به همکاری شبکه مخابراتی روشن، برای نخستین بار روش معلومات دهی برای دهاقین را از طریق تیلفون آغاز نمود. با استفاده از این روش دهاقین از 34 ولایت کشور با تماس به شماره 2-3-4 میتوانند

ادامه مطلب

راه اندازی نمایشگاه صنعت مرغداری در ولایت تخار

اداره همکاری های افغان-آلمان در همکاری با ریاست زراعت، آبیاری و مالداری نمایشگاه صنعت مرغداری را در ولایت تخار راه اندازی نمود. در این نمایش بتعداد 20 نمایش دهنده و 130 بازدید کننده از فارمهای مرغداری، تهیه کنندگان لوازم مرغداری،

ادامه مطلب

بهره برداری 121 سردخانه پیاز در ولایت کابل

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 121 سردخانه صفر انرژی را به منظور رشد زراعت و حمایت از دهاقین در پنج ولسوالی ولایت کابل به بهره برداری سپرد. اسد الله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری گفت: از این تعداد سردخانه

ادامه مطلب

امضای قرار داد خریداری 10 هزار متریک تن تخم اصلاح شده بذری

قرار داد خریداری 10 هزار متریک تن تخم اصلاح شده بذری به هزینه 6 میلیون دالر که از بودجه انکشافی وزارت زراعت تمویل می گردد، میان وزیر زراعت، آبیاری و مالداری  و اتحادیه ملی تولید کننده گان تخم بذری افغانستان

ادامه مطلب

افزايش ده درصدی محصولات پسته در ولایت سمنگان

مسوولان زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سمنگان می گویند که محصولات پسته در این ولايت امسال نسبت به سال گذشته ده درصد افزايش يافته است.  همایون حبیب رییس زراعت، آبیاری و مالداری سمنگان گفت که باشندگان اين ولايت سال گذشته

ادامه مطلب

آغاز کمپاین دواپاشی حیوانات وبلندبردن سطح گاهی برضدمرض تب کانگو

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخاطر کاهش خطر انتقال بیماری تب کانگو یا ” CCHF” برنامه مبارزه با عامل انتقال دهنده این بیماری از طریق دوا پاشی و اجرای برنامه آگاهی عامه را آغاز نموده است. این برنامه شامل دواپاشی

ادامه مطلب

برگزاری برنامه آموزشی كشت و پروسس سمارق

ریاست اقتصاد خانواده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور ایجاد اشتغال زایی برای بانوان ، بهبود بخشیدن مصؤنیت غذائی، رشد اقتصاد خانواده ها، ترویج سمارق وبلند بردن سطح آگاهی خانم های زراعت پیشه برنامه ای را دایر نمود. در

ادامه مطلب