English | دری

Tag "زارعین افغان ، قرضه زراعتی، ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا ،وزارت زارعت، آبیاری و مالداری"

Back to homepage

آغاز برنامه دوم دسترسی زارعین افغان به قرضه زراعتی

برنامه دوم افزایش دسترسی به قرضه‌های زراعتی (ACE-II) ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID)در همکاری با وزارت زارعت، آبیاری و مالداری که در جسجتوی راهکارهای مبتکرانه برای گسترش موجودیت قرضه‌های زراعتی برای زارعین افغان می‌باشد، آغاز شده است. میر امان الدین

ادامه مطلب