English | دری

Tag "رینزی، صدراعظم ایتالیا"

Back to homepage

امضای چندین توافقنامه در بخشهای مختلف میان ایران و ایتالیا

هیئت حکومت ایتالیا به ریاست ماتیو رینزی، صدراعظم ایتالیا وارد تهران شده و با مقام‌های ایران و چند موافقتنامه را در بخش‌های مختلف از جمله انرژی،  جهانگردی، ریل و دیگر پروژه‌های زیربنایی امضا کردند. صدراعظم ایتالیا با حسن روحانی، رئیس

ادامه مطلب