English | دری

Breaking News

Tag "ریاست های امور زنان"

Back to homepage

برگزاری سمپوزیم توانمند سازی زنان در زون جنوب غرب کشور

اولین روز سمپوزیم توانمند سازی زنان ولایات (کندهار، زابل، هلمند و ارزگان) دیروز دوشنبه، 1 عقرب در هوتل قصر پاریس شهر کندهار برگزار شد. الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان گفت:” امروز اینجا حضور یافتیم تا مشکلات واقعی زنان را

ادامه مطلب

برگزرای ورکشاپ شریک سازی آموخته ها از سیستم خدمات حمایوی برای زنان

ورکشاپ شریک سازی آموخته ها برای ریاست های امور زنان ولایات به هدف گرد آوری تجارب از 15 ریاست امور زنان ولایات که از دوره قبلی این ورکشاپ باقی مانده بودند جهت شریک ساختن چالش ها و موفقیت ها در

ادامه مطلب