English | دری

Tag "روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان"

Back to homepage

رئیس جمهور غنی بر همکاری های تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان تاکید کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با خرم دستگیر خان، وزیر تجارت جمهوری اسلامی پاکستان دیدار کرد. در این دیدار که بعد از ظهر امروز در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد همکاری های تجارتی و ترانزیتی

ادامه مطلب