English | دری

Tag "رشد تجارت و آگاهی دادن مردم"

Back to homepage

برگزاری نمایشگاه زراعتی در ولایت بلخ

نمایشگاه زراعتی از طرف اتاق های تجارت ولایت بلخ با همکاری ریاست زراعت و کشور آلمان به هدف رشد تجارت و آگاهی دادن مردم از تولیدات داخلی در بلخ و ولایت های هم جوار آن، در  بادام باغ شهر مزارشریف

ادامه مطلب

برگزاری نمایشگاه بزرگ زراعتی در ولایت بلخ

ریاست اتاق های تجارت و صنایع ولایت بلخ می گوید که یک نمایشگاه بزرگ زراعتی به هدف رشد تجارت و آگاهی دادن مردم از تولیدات داخلی در ولایت بلخ و ولایت های هم جوار، در ۹ و۱۰ ثور ماه جاری

ادامه مطلب