English | دری

Tag "رد فرمان ایجاد اداره مشاوریت اقتصادی اشرف غنی،مجلس نمایندگان ،اداره امور ریاست جمهوری، افغانستان"

Back to homepage

رد فرمان ایجاد اداره مشاوریت اقتصادی اشرف غنی از سوی مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان امروز شنبه 9 عقرب 1394، فرمان ایجاد اداره مشاوریت اقتصادی رییس جمهور غنی را با اکثریت آرا، 115 رای منفی و 10 رای مثبت رد کرد. شماری از اعضای مجلس، ایجاد اداره مشاوریت اقتصادی اشرف غنی را در

ادامه مطلب