English | دری

Tag "رادیو و تلویزیون ملی افغانستان"

Back to homepage

رادیو و تلویزیون محلی سمنگان در استدیوی جدیدي که توسط آلمان بنا شده، نشرات خویش را آغاز کرد

 امروز رادیو و تلویزیون محلي سمنگان استدیوهای جدید خویش را افتتاح کرد. این مرکز جدید که با وسایل مدرن مجهز می باشد، برنامه های متنوعی را برای ساکنان ولایت سمنگان نشر خواهد کرد و مردم را از آنچه که در

ادامه مطلب