English | دری

Tag "رئیس جمهور غنی"

Back to homepage

امضا قراردادهای ایجاد شهرک اقتصادی و انکشافی باریک آب

قراردادهای ایجاد شهرک اقتصادی و انکشافی باریک آب میان رئیس ادارۀ انکشاف زون پایتخت و  شرکت های کو، ایکسلنت و لطیفی در حضورداشت رئیس جمهور غنی به امضا رسانید. الهام عمر هوتکی، رئیس ادارۀ انکشاف زون پایتخت گفت: این زون

ادامه مطلب

رئیس جمهور غنی: احداث سرک حلقوی کابل یک تصمیم مهم اقتصادی است

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه ای به منظور بحث روی طرح احداث سرک حلقوی کابل عصر امروز در ارگ برگزار گردید. در این جلسه که در آن وزرای شهر سازی، فواید عامه و ترانسپورت، سرپرست

ادامه مطلب

رئیس جمهور غنی خواهان همکاری های تجارتی از نهاد بنیاد آسیا شد

در دیدار میان رئیس عمومی بنیاد آسیا و رئیس جمهور اشرف غنی به روز پنج شنبه در ارگ در مورد فعالیت های کنونی و استراتیژی آیندۀ بنیاد آسیا بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دیوید آرنولد و گوردن هاین، که

ادامه مطلب

رئیس جمهور غنی با مسئولین تصدی های دولتی دیدار کرد

محمد  اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با مسئولین تصدی های دولتی بخاطر آماده سازی یک راهکار برای آینده، دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد و در آن وزیر مالیه نیز حضور داشت،

ادامه مطلب

رئیس جمهور غنی با اعضای اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز با اعضای اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان که از ولایات مختلف کشور آمده بودند، دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد و در آن وزرای تجارت،

ادامه مطلب

رئیس جمهور غنی بر همکاری های تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان تاکید کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با خرم دستگیر خان، وزیر تجارت جمهوری اسلامی پاکستان دیدار کرد. در این دیدار که بعد از ظهر امروز در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد همکاری های تجارتی و ترانزیتی

ادامه مطلب

رئیس جمهور غنی: یکی از اولویت های ما توانمند سازی شهروندان کشور و ارایه خدمات به آنها می باشد

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه ای به منظور بحث روی میثاق شهروندان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. در این جلسه که در آن همکاران بین المللی و برخی از مسئولین دولتی نیز

ادامه مطلب

رئیس جمهور غنی: دولت در زمینه تقویت و توسعه سرمایه گذاری در کشور هر آنچه در توان داشته باشد، انجام خواهد داد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با شماری از صنعت کاران کشور دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد و در آن وزرای امور داخله، معادن، سرپرست وزرای مالیه و تجارت، سرپرست ریاست دافغانستان

ادامه مطلب

جلسه ای تحت ریاست رئیس جمهور غنی، وضعیت سرک های افغانستان را مورد بررسی قرار داد

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه ای به منظور بررسی دیزابن، ساخت و حفظ و مراقبت سرک های افغانستان دایر گردید. در این جلسه که شام روز دوشنبه 13 دلو در ارگ انجام شد و در

ادامه مطلب

رئیس سازمان همکاری اسلامی:تطبیق پروژه های بزرگ منطقوی بدون سهمگیری افغانستان امکان پذیر نیست

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز با آقای عیاد امین مدنی رئیس سازمان همکاری اسلامی دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد،  آقای عیاد امین مدنی ضمن تبریکی تشکیل حکومت وحدت ملی، از رئیس

ادامه مطلب