English | دری

Tag "ذخیره گاه بزرگ آب"

Back to homepage

بهره برداری 334 ذخیره گاه بزرگ آب در زون شمال

کار 334 ذخیره گاه آب که از سوی پروژه وزارت زراعت در زون شمال آغاز گردیده بود اخیرآ تکمیل و یکی از این ذخیره گاه آب به روز سه شنبه به بهره برداری سپرده شد. داکتر محمد عثمان صافی ریئس

ادامه مطلب