English | دری

Tag "دیپیکا پادوکون"

Back to homepage

رانویر سینگ و دیپیکا پادوکون باهم ازدواج می کنند

رسانه های هندی گفته است که رانویر سینگ و دیپیکا پادوکون ستاره های سنیمای بالیوود در اواخیر سال 2018 با هم ازدواج خواهند کرد. پس از نشر این خبر، دوستان و نزدیکان آن دو هنرمند می گویند که مراسم نامزادی

ادامه مطلب