English | دری

Tag "دیدار وزیر احیا و انکشاف دهات،سفیر چین،وزارت احیا و انکشاف دها افغانستان"

Back to homepage

دیدار وزیر احیا و انکشاف دهات با سفیر چین

نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات در دفتر کار اش با یاوجنیگ سفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل ملاقات نموده و در مورد طرح و دیزاین برنامه میثاق شهروندی، نوساخت افغانستان و دیده گان حوادث بحث نمودند. در این

ادامه مطلب