English | دری

Tag "دولت ترکیه"

Back to homepage

سه تن از وزرای دولت ترکیه از سمت شان استعفا کردند

اردوغان بایراقدار، وزیر شهرسازی ترکیه به دنبال دو وزیری که صبح امروز استعفا کردند، از کابینه وزرای ترکیه استعفا کرد. صبح امروز، ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد و معمر گولر وزیر داخله ترکیه در پی جنجال فساد مالی بزرگ ترکیه استعفا

ادامه مطلب