English | دری

Tag "حوادث طبیعی افغانستان"

Back to homepage

نقشه نقاط آسیب پذیر بدخشان در برابر حوادث طبیعی آماده شد

دفتر والی بدخشان، از یک نقشه که نقاط آسیب پذیر تمام 28 ولسوالی آن ولایت را مشخص می کند، رسما رونمایی کرد. این نقشه نشان می دهد که باشندگان کدام مناطق در معرض بیشترین خطر سیل، لغزش و رانش زمین

ادامه مطلب