English | دری

Tag "جایگاه تاریخی ولایت بامیان"

Back to homepage

بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سازمان سارک اعلان میشود

قرار است که ولایت بامیان در این هفته به حیث پایتخت رسمی سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا (سارک) نام گذاری گردد. به همین مناسبت محافل رسمی به روز های پنجشنبه و جمعه برای از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ

ادامه مطلب