English | دری

Tag "ثبت احوال نفوس افغانستان"

Back to homepage

آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی

پس از حدود یک سال از صدور فرمان توزیع تذکره الکترونیکی، این روند امروز پنجشنبه توسط رئیس جمهور کشور آغاز شد. محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور روند توزیع تذکره الکترونیکی را گامی اساسی به سوی نظام‌سازی خوانده و نخستین فردی

ادامه مطلب