English | دری

Tag "تولیدات افغانستان"

Back to homepage

استفاده از محصولات داخلی زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم می سازد

سکتور های تولیدی و صنعتی داخلی افغانستان برای ادامه فعالیت های اقتصادی خویش به حمایت جدی مردم و دولت افغانستان نیاز دارند. در طی چند سال اخیر با بهتر شدن وضع سیاسی تغییرات مثبت در وضعیت اقتصادی کشور نیز بوجود

ادامه مطلب

فابریکات سمنت ولایت هرات و جبل السراج ولایت پروان به شرکت های شخصی واجد شرایط واگذار می گردد

وزارت معادن وپطرولیم جهت اعمار فابریکات جدید سمنت در ولایت هرات وجبل السراج ولایت پروان  سه آفر را از کمپنی های واجد شرایط بدست آورد . درمراسم آفر گشایی که بدین مناسبت در صالون وزارت معادن صورت گرفت، محترم انجنیر

ادامه مطلب