English | دری

Tag "تمدید تحریم های اروپا علیه روسیه، انرژی، بانکی ، دفاعی، آلمان ، فرانسه"

Back to homepage

تمدید تحریم های اروپا علیه روسیه

نمایندگان اتحادیه اروپا روز جمعه ۲۷ آذر تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را که بخش‌های انرژی، بانکی و دفاعی روسیه را هدف قرار می دهد، به اتهام دخالت آن کشور در بحران شرق اوکراین برای شش ماه دیگر تمدید کرد. تمدید

ادامه مطلب