English | دری

Tag "تغییر اقلیم و تخریب محیط زیست"

Back to homepage

وزارت انرژی و آب: تغییر اقلیم و تخریب محیط زیست منابع آبی را تهدید می‌کند

وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گوید که گرمایش زمین، تغییر موسم بارندگی از زمستان به بهار و تخریب محیط زیست درکشور، منابع آبی را تهدید می‌کند. علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان که در مراسم روز جهانی آب در

ادامه مطلب