English | دری

Tag "ترمینال مسافرتی"

Back to homepage

اختصاص ۵۰۰ جریب زمین به بندر میل ۷۸ فراه

محمد ناصر مهری، سخنگوی والی فراه می‌گوید که ۵۰۰ جریب زمین از سوی اداره‌ی محلی فراه به بندر میل ۷۸ آن ولایت اختصاص داده شد ه است و در این مقدار زمین ترمینال مسافرتی ساخته شود. سخنگوی والی فراه گفت

ادامه مطلب