English | دری

Tag "ترمیم سرک های کابل"

Back to homepage

امضای قراردادساخت سرک لاش جون ولایت فراه

وزارت فواید عامه و شرکت ساختمانی روف عزیزی قرارداد پروژه سرک لاش جون ولایت فراه را امروز 6 سرطان در حضور جمعی از خبرنگاران امضأ نمودند. بخش اول پروژه به طول مجموعی 32 کیلومتر و عرض 7 متر و دو

ادامه مطلب

ساختمان سرک باید مصؤن و اقتصادی باشد

سیمیناری علمی تحت عنوان دیزاین و ارزیابی فرش سرک به شکل نوین از طرف پروفیسور داکتر شاد څرگند استاد دانشگاه اوهایو امریکا در تالار کنفرانس های وزارت فواید عامه دایر گردید. در این سیمینار روئساي مرکزی و انجینران وزارت، استادان

ادامه مطلب