English | دری

Tag "ترمیم سرک های افغانستان"

Back to homepage

ساختمان سرک باید مصؤن و اقتصادی باشد

سیمیناری علمی تحت عنوان دیزاین و ارزیابی فرش سرک به شکل نوین از طرف پروفیسور داکتر شاد څرگند استاد دانشگاه اوهایو امریکا در تالار کنفرانس های وزارت فواید عامه دایر گردید. در این سیمینار روئساي مرکزی و انجینران وزارت، استادان

ادامه مطلب

اهدای پروژه به ارزش 22.3 میلیون دالر برای حفظ مراقبت سرک ها به وزارت فواید عامه

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا بتاریخ 20 اکتوبر یک پروژۀ به ارزش22.3 میلیون دالر را اعلان نمود تا با وزارت فواید عامه کمک نماید که از سرک های افغانستان حفظ و مراقبت نماید. این پروژۀ سه ساله با

ادامه مطلب

اعمار سرک و جوی های کنار جاده در ولایت دایکندی

به مصرف بیش از پنج میلیون افغانی پنج پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات اخیراً در دو ولسوالی (خدیرو شهرستان) ولایت دایکندی مورد استفادۀ مردم قرار گرفت. قرار گفته های مسوولین برنامۀ همبستگی ملی ولایت دایکندی این

ادامه مطلب