English | دری

Tag "بورسیه‌های تحصیلی"

Back to homepage

راه‌اندازی برنامۀ بورسیه‌های تحصیلی پروژۀ پروموت برای زنان افغان

برنامۀ بورسیه‌های تحصیلی پروژۀ پروموت که از سوی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا تمویل و توسط بنیاد آسیایی تطبیق می گردد، امروز در مقر سفارت ایالات متحده راه‌اندازی گردید. این برنامه برای تعداد 720 دختر افغان طی 5 سال آینده بورسیه‌های

ادامه مطلب