English | دری

Tag "بودجه"

Back to homepage

وزارت مالیه ورکشاپ آموزشی دو روزه را در رابطه به ترتیب قطعیه سال مالی ۱۳۹۴ برگزار کرد

ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه  ورکشاپ دو روزۀ را به تاریخ 10 و 11 برج جوزا سال 1394 به منظور رفع چالشها و کاستی ها در ترتیب قطعیه سال مالی ۱۳۹۴ برای تمام واحد های بودجوی در تالار کنفرانس خیبر

ادامه مطلب

تدویر ورکشاپ در مورد اجرای بودجه برای واحد های بودجوی دولت

ریاست عمومی بودجه برای سهولت آفرینی در اجرای بودجه و بعضی تغیرات در تطبیق بودجه، ورکشاپ دو روزه را به تاریخ 20 و 21 جدی 1393 در هوتل انترکانتنینتال دائر نمود. در این ورکشاپ رییس عمومی بودجه ضیاءالرحمن حلیمی، مسئولین

ادامه مطلب